Kadra

Izabela Misztal

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna, Doradztwo zawodowe

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. O.ppłk. Franciszka Mientkiego w Cielądzu
14:35 - 15:20 Doradztwo zawodowe VIII