Szkoła Podstawowa im. O.ppłk. Franciszka Mientkiego w Cielądzu - Klasa VIII

Wychowawca

Danuta Stolarek

Moja klasa

Bogdan Batorek

Przedmioty: Historia

Dyrektor szkoły

Magdalena Jacak

Przedmioty: Fizyka

Anna Klimas

Przedmioty: Geografia

b. Rafał Kocur

Przedmioty: Religia