Szkoła Podstawowa im. O.ppłk. Franciszka Mientkiego w Cielądzu - Klasa VIII

Moja klasa

Bogdan Batorek

Przedmioty: Wiedza o społeczeństwie

Dyrektor szkoły

Anna Dobrowolska

Przedmioty: Chemia

Magdalena Jacak

Przedmioty: Fizyka

Anna Janeczek

Przedmioty: Biologia

b. Rafał Kocur

Przedmioty: Religia