Szkoła Podstawowa im. O.ppłk. Franciszka Mientkiego w Cielądzu - Klasa VIII

Wychowawca

Danuta Stolarek

Moja klasa

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:10 - 08:55 Religia 5 b. Rafał Kocur
09:05 - 09:50 Język polski 5 Alicja Szczepańska
10:00 - 10:45 Język rosyjski 6 Justyna Grzywka
11:00 - 11:45 Matematyka 8 Danuta Stolarek
12:00 - 12:45 Historia 2 Bogdan Batorek
12:55 - 13:40 Wiedza o społeczeństwie 2 Anna Iwańska
13:45 - 14:30 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Danuta Stolarek