Szkoła Podstawowa im. O.ppłk. Franciszka Mientkiego w Cielądzu - Klasa VIII

Moja klasa

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:10 - 08:55 Wychowanie fizyczne Barbara Rogulska
09:05 - 09:50 Fizyka Magdalena Jacak
10:00 - 10:45 Wiedza o społeczeństwie Bogdan Batorek
11:00 - 11:45 Język polski Kinga Sekrecka
12:00 - 12:45 Język polski Kinga Sekrecka
12:55 - 13:40 Matematyka Danuta Stolarek
13:45 - 14:30 Wychowanie fizyczne Barbara Rogulska
14:35 - 15:20 Wychowanie do życia w rodzinie Agnieszka Sudakowska

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:25 - 08:10 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Anna Klimas
08:10 - 08:55 Wychowanie fizyczne Barbara Rogulska
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Danuta Stolarek
09:05 - 09:50 Wiedza o społeczeństwie Bogdan Batorek
10:00 - 10:45 Język angielski Małgorzata Bednarek
11:00 - 11:45 Zajęcia z wychowawcą Małgorzata Bednarek
12:00 - 12:45 Fizyka Magdalena Jacak
12:55 - 13:40 Język polski Kinga Sekrecka
13:45 - 14:30 Edukacja dla bezpieczeństwa Łukasz Sarkowicz
14:35 - 15:20 zajęcia rozwijające zainteresowania Kinga Sekrecka