Szkoła Podstawowa im. O.ppłk. Franciszka Mientkiego w Cielądzu - Klasa Va

Wychowawca

Katarzyna Pełka

Moja klasa

Wioletta Kostanek

Przedmioty: lekcja indyw. AS

Wicedyrektor szkoły

Anna Janeczek

Przedmioty: Biologia