Szkoła Podstawowa im. O.ppłk. Franciszka Mientkiego w Cielądzu - Klasa Va

Wychowawca

Marzena Sitarek

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:10 - 08:55 Religia Katarzyna Suchoduł
09:05 - 09:50 Język angielski Renata Kłos
10:00 - 10:45 Język polski Marzena Sitarek
11:00 - 11:45 Matematyka Danuta Stolarek
12:00 - 12:45 Język rosyjski Halina Kielan
12:55 - 13:40 Wychowanie fizyczne Barbara Rogulska
Wychowanie fizyczne Bożena Seelander
13:45 - 14:30 zajęcia rozwijające zainteresowania Marzena Sitarek

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:10 - 08:55 Religia Katarzyna Suchoduł
09:05 - 09:50 Biologia Anna Janeczek
10:00 - 10:45 Matematyka Danuta Stolarek
11:00 - 11:45 Muzyka Renata Lusa
12:00 - 12:45 Język polski Marzena Sitarek
12:55 - 13:40 Informatyka Marek Dębski
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Marzena Sitarek

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:10 - 08:55 Historia Bogdan Batorek
09:05 - 09:50 Język polski Marzena Sitarek
10:00 - 10:45 Język rosyjski Halina Kielan
11:00 - 11:45 Matematyka Danuta Stolarek
12:00 - 12:45 Wychowanie fizyczne Barbara Rogulska
Wychowanie fizyczne Bożena Seelander
12:55 - 13:40 Wychowanie fizyczne Barbara Rogulska
Wychowanie fizyczne Bożena Seelander
13:45 - 14:30 zajęcia rozwijające zainteresowania Marzena Sitarek

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:10 - 08:55 Język angielski Renata Kłos
09:05 - 09:50 Plastyka Marzena Kowalczyk
10:00 - 10:45 Język polski Marzena Sitarek
11:00 - 11:45 Technika Marek Dębski
12:00 - 12:45 Wychowanie fizyczne Barbara Rogulska
Wychowanie fizyczne Bożena Seelander
12:55 - 13:40 Geografia Anna Klimas
13:45 - 14:30 Informatyka Marek Dębski

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:10 - 08:55 Język polski Marzena Sitarek
09:05 - 09:50 Matematyka Danuta Stolarek
10:00 - 10:45 Historia Bogdan Batorek
11:00 - 11:45 Język angielski Renata Kłos
12:00 - 12:45 Zajęcia z wychowawcą Marzena Sitarek
12:55 - 13:40 Wychowanie do życia w rodzinie Michalina Dzika
13:45 - 14:30 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Marzena Sitarek