Szkoła Podstawowa im. O.ppłk. Franciszka Mientkiego w Cielądzu - Klasa IIIa

Wychowawca

Emilia Urbaniak

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:10 - 08:55 Edukacja wczesnoszkolna Emilia Urbaniak
09:05 - 09:50 Edukacja wczesnoszkolna Emilia Urbaniak
10:00 - 10:45 Zajęcia komputerowe Marzena Kowalczyk
11:00 - 11:45 Edukacja wczesnoszkolna Emilia Urbaniak
12:00 - 12:45 zajęcia rozwijające zainteresowania Emilia Urbaniak

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:10 - 08:55 Edukacja wczesnoszkolna Emilia Urbaniak
09:05 - 09:50 Edukacja wczesnoszkolna Emilia Urbaniak
10:00 - 10:45 Edukacja wczesnoszkolna Emilia Urbaniak
11:00 - 11:40 Edukacja wczesnoszkolna Emilia Urbaniak
12:00 - 12:45 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Emilia Urbaniak

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:10 - 08:55 Język angielski Małgorzata Bednarek
09:05 - 09:50 Religia Katarzyna Suchoduł
10:00 - 10:45 Edukacja wczesnoszkolna Emilia Urbaniak
11:00 - 11:45 Edukacja wczesnoszkolna Emilia Urbaniak
12:00 - 12:45 Edukacja wczesnoszkolna Emilia Urbaniak

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:10 - 08:55 Religia Katarzyna Suchoduł
09:05 - 09:50 Język angielski Małgorzata Bednarek
10:00 - 10:45 Edukacja wczesnoszkolna Emilia Urbaniak
11:00 - 11:45 Edukacja wczesnoszkolna Emilia Urbaniak
12:00 - 12:45 Edukacja wczesnoszkolna Emilia Urbaniak

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:10 - 08:55 Edukacja wczesnoszkolna Emilia Urbaniak
09:05 - 09:50 Edukacja wczesnoszkolna Emilia Urbaniak
10:00 - 10:45 Edukacja wczesnoszkolna Emilia Urbaniak
11:00 - 11:45 Edukacja wczesnoszkolna Alicja Szczepańska