Szkoła Podstawowa im. O.ppłk. Franciszka Mientkiego w Cielądzu - Klasa IV a

Wychowawca

Marzena Sitarek

Moja klasa

Anna Janeczek

Przedmioty: Przyroda

Renata Lusa

Przedmioty: Muzyka