Szkoła Podstawowa im. O.ppłk. Franciszka Mientkiego w Cielądzu - Klasa VI

Wychowawca

Bożena Seelander

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:10 - 08:55 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (matematyka) Katarzyna Pełka
09:05 - 09:50 Historia Bożena Seelander
10:00 - 10:45 Przyroda Anna Janeczek
11:00 - 11:45 Język polski Marzena Sitarek
12:00 - 12:45 Język rosyjski Justyna Grzywka
lekcja indyw. DP (matematyka) Katarzyna Pełka
lekcja ind. MS (pol) Wioletta Kostanek
12:55 - 13:40 Plastyka Marzena Kowalczyk
13:45 - 14:30 Zajęcia komputerowe Marek Dębski
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Anna Klimas