Szkoła Podstawowa im. O.ppłk. Franciszka Mientkiego w Cielądzu - Klasa VI

Wychowawca

Bożena Seelander

Moja klasa

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:10 - 08:55 Język polski Marzena Sitarek
09:05 - 09:50 Wychowanie fizyczne Bożena Seelander
10:00 - 10:45 Wychowanie fizyczne Bożena Seelander
11:00 - 11:45 Matematyka Katarzyna Pełka
12:00 - 12:45 Religia b. Rafał Kocur
12:55 - 13:40 Przyroda Anna Janeczek
13:45 - 14:30 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Anna Klimas