| | | AAA
Szkoła Podstawowa
w Cielądzu

Szkoła Podstawowa im. O.ppłk. Franciszka Mientkiego w Cielądzu - Klasa 0 a

Wychowawca

Renata Lusa

Moja klasa