Szkoła Podstawowa im. O.ppłk. Franciszka Mientkiego w Cielądzu - Klasa III a gim

Wychowawca

Anna Klimas

Moja klasa

Bogdan Batorek

Przedmioty: Historia

Dyrektor szkoły

Magdalena Jacak

Przedmioty: Fizyka

b. Rafał Kocur

Przedmioty: Religia