Szkoła Podstawowa im. O.ppłk. Franciszka Mientkiego w Cielądzu - Klasa VII

Moja klasa

Magdalena Jacak

Przedmioty: Fizyka

Anna Klimas

Przedmioty: Geografia

b. Rafał Kocur

Przedmioty: Religia

Renata Lusa

Przedmioty: Muzyka