Komunikaty

24 marca 2020 13:14 | Komunikaty

Informacja dla rodziców dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej w Cielądzu

 
 
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 główną bazą naszej pracy będzie strona internetowa http://zscieladz.pl/ - tam wysyłamy zadania i wskazówki do pracy z uczniami. Pod zadaniami umieszczamy maila nauczyciela zadającego pracę, aby w razie jakichkolwiek problemów uczeń lub rodzic mógł nawiązać kontakt. Na tego maila uczniowie lub rodzice mogą również przesyłać swoje prace. Jeśli nauczyciel ma inny sposób komunikacji (np. Messenger, Platforma edukacyjna classroom), akceptowany przez rodziców, może z niego korzystać. Jeśli rodzic nie ma dostępu do Internetu, konieczne będzie nawiązanie kontaktu telefonicznego.
 
Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.
 
Nauczyciele indywidualnie wysyłają uczniom/rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać. Na stronie szkoły są linki do materiałów rekomendowanych przez MEN.
 
Każdy uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Obowiązkowe dla nauczycieli konsultacje mailowe mają być prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00 (adresy mailowe opublikowane na stronie internetowej szkoły). Jeśli rodzic nie ma możliwości korzystania z Internetu – konieczny indywidualny kontakt telefoniczny. Można również korzystać z innych form kontaktu po ustaleniu ich z rodzicami, np. Messenger, grupa na platformie edukacyjnej.

Przeczytano: 461 razy. Wydrukuj|Do góry