Komunikaty

02 kwietnia 2020 13:05 | Komunikaty

Informacja od Policji w Rawie Mazowieckiej dla rodziców i uczniów


M/0151/2/20 Rawa Mazowiecka                                                                                             dnia 2 kwietnia 2020 rok

 

DYREKTORZY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, oraz wejściem w dniu 31 marca 2020 roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zwracam się z ogromną prośbą o możliwość zamieszczenia na Państwa stronach internetowych oraz przesłania za pomocą dziennika elektronicznego poniższego komunikatu do wszystkich rodziców. Dzisiaj bezpieczeństwo Polaków zależy od odpowiedzialnego zachowania każdego z nas! Dziękuję za współpracę, życzliwość i pomoc.

 


Szanowni Państwo Drodzy Rodzice!


W zwiazku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii koronawirusa oraz wejściem w dniu 31 marca 2020 roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


PRZYPOMINAMY


Obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 18 roku życia bez opieki dorosłych. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego bądź kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. Odpowiedzialność dopilnowania przestrzegania tego zakazu ciaży na rodzicach. Policjanci zwracają szczególną uwagę na przemieszczajace się dzieci i młodzież. Wszystkie zmiany jakie zostały wprowadzone podyktowane są bezpieczeństwem nas wszystkich, dbałością o nasze zdrowie i życie. Respektujmy prawo, respektujmy zapisy obowiązujacych ustaw oraz rozporządzeń – to nasze wspólne dobro!

 


Komendant
Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej

insp. Anna Dyśko

Przeczytano: 283 razy. Wydrukuj|Do góry