Komunikaty

08 czerwca 2020 21:41 | Komunikaty

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Na podstawie:

  • § 2 ust. 1 i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
  • § 3 ust. 1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,    z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej        z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego ww. rozporządzenie (Dz.U. poz. 891 z póź.zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1905”.

 

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Cielądzu będzie wyglądało następująco:

  1. Ze względu na liczebność Szkoły Podstawowej w Cielądzurozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły podstawowej przez wychowawców w dniu 26 czerwca 2020 r. odbędzie się w wyznaczonych godzinach w salach lekcyjnych z zachowaniem środków bezpieczeństwa. W przypadku potrzeby można wydać świadectwa w formie indywidualnej.
  2. Rodzice/uczniowie będą mogli odebrać świadectwo szkolne promocyjne/ukończenia szkoły podstawowej w odpowiednich dniach o odpowiedniej godzinie pod warunkiem zastosowania zasłonięcia ust i nosa oraz po zdezynfekowaniu rąk przed wejściem na teren Szkoły Podstawowej w Cielądzu. Należy dostosować się do wytycznych MEN w związku z organizacją wydawania świadectw szkolnych i nie gromadzić się.

 

HARMONOGRAM ROZDANIA

ŚWIADECTW SZKOLNYCH, DYPLOMÓW I NAGRÓD
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020W DNIU 26 CZERWCA 2020 R.

 Godzina

Klasa

Wejście

Miejsce

9.00-10.00

VIII

pod balkonem

sala gimnastyczna

9.00-10.00

IIIa

mały budynek

w swojej sali

9.00-10.00

Ia (do numeru 10.)

od ulicy – stare wejście do SP

w swojej sali

9.00-10.00

Ib (do numeru 10.)

od ulicy– stare wejście do SP

w swojej sali

9.00-10.00

Va (do numeru 10.)

główne od patio

w swojej sali

10.00-11.00

0a

mały budynek

w swojej sali

10.00-11.00

IIIb

pod balkonem

w swojej sali

10.00-11.00

Ia (od numeru 11.)

od ulicy– stare wejście do SP

w swojej sali

10.00-11.00

Ib (od numeru 11.)

od ulicy– stare wejście do SP

w swojej sali

10.00-11.00

Va (od numeru 11.)

główne od patio

w swojej sali

11.00-12.00

0b

mały budynek

w swojej sali

11.00-12.00

IIa

od ulicy– stare wejście do SP

w swojej sali

11.00-12.00

IIb

od ulicy– stare wejście do SP

w swojej sali

11.00-12.00

VII (do numeru 10.)

główne od patio

w swojej sali

11.00-12.00

VIa (do numeru 10.)

główne od patio

w swojej sali

11.00-12.00

VIb (do numeru 10.)

pod balkonem

w swojej sali

12.00-13.00

IV

od ulicy– stare wejście do SP

w swojej sali

12.00-13.00

Vb

od ulicy– stare wejście do SP

w swojej sali

12.00-13.00

VII (od numeru 11.)

główne od patio

w swojej sali

12.00-13.00

VIa (od numeru 11.)

główne od patio

w swojej sali

12.00-13.00

VIb (od numeru 11.)

pod balkonem

w swojej sali

 

Przeczytano: 472 razy. Wydrukuj|Do góry