Ogłoszenia

01 kwietnia 2019 20:37 | Ogłoszenia

Dzień Autyzmu

czytaj więcej »

27 lutego 2017 17:09 | Ogłoszenia

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli publicznych i klas I publicznych szkół podstawowych

Zgodnie z art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 2017/2018 do publicznych...

czytaj więcej »

17 grudnia 2015 10:09 | Ogłoszenia

Podziękowanie

Komitet organizacyjny akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka” Zespołu Szkół w Cielądzu pragnie podziękować wszystkim, którzy wsparli nasze działanie. Łącznie zebraliśmy kwotę 1100 złotych. Została ona przeznaczona na zakup najpotrzebniejszych artykułów dla...

czytaj więcej »

06 grudnia 2015 09:04 | Ogłoszenia

Szlachetna paczka

Akcja charytatywna „SZLACHETNA PACZKA” w Zespole Szkół w Cielądzu W dniach 7-9 grudnia 2015r. na terenie naszych szkół zostanie przeprowadzona akcja charytatywna pod hasłem „Szlachetna paczka”. Będziemy zbierać pieniądze na ten szlachetny cel. Udział w...

czytaj więcej »

30 października 2015 15:01 | Ogłoszenia

Regulamin I Biegu Niepodległości w Cielądzu.

*Celem imprezy jest uczczenie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz integracja środowisk lokalnych wokół idei Małych Ojczyzn. *Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Gminy w Cielądzu, Zespół Szkół w Cielądzu oraz organizacje i osoby wspierające. *Impreza odbędzie...

czytaj więcej »