Ogłoszenia

27 lutego 2017 17:09 | Ogłoszenia

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli publicznych i klas I publicznych szkół podstawowych

 

 

Zgodnie z art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 2017/2018
do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Cielądz, zostaną podane do publicznej wiadomości
do 15 kwietnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Cielądz oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolach publicznych i na stronach internetowych Szkół w Cielądzu.

Przeczytano: 676 razy. Wydrukuj|Do góry